Anvendelsesområde

COD analysere

Du har valgt at analysere COD ved anvendelsen område Vand. Herunder er en liste over analysatorer, der er i stand til at analysere COD.

Robotic analyzers

Skalars robotanalysatorer til BOD, COD, ledningsevne, alkalinitet, turbiditet, ISE, lerfraktion og pH-analyse sparer tid og øger datakvaliteten.
Besøg vores produktside...