PrimacsSERIES Total organisk kulstof (TOC) og Total kulstof (TC) analysatorer

Primacs<sup>SERIES</sup>

Oversigt

PrimacsSERIES analysatorerne til kulstof / kvælstof er skabt som en ægte løsning til at analysere kulstof og/eller kvælstof i faste prøver. Afhængigt af laboratoriets krav og anvendelsesområdet, findes der flere forskellige analysatorer.

PrimacsSNC-100

Analysator til Total organisk kulstof og protein-kvælstof for faste prøver og væskeprøver

PrimacsSNC-100 er vores seneste moderne og fleksible prøveanalysator med integreret automatisk prøveudtager med 100 positioner til at bestemme kvælstof (N), protein, Total kulstof (TC), Total elementært kulstof (TEC), Total uorganisk kulstof (TIC) og Total organisk kulstof (TOC) på en og samme maskine.

Med denne analysator får man en hurtig, pålidelig og nøjagtig analyse i lavt niveau af disse parametre for forskellige applikationer såsom jord og plantemateriale, slam og sedimenter, dyrefoder og korn, mad, malt og urt, gødning etc.

PrimacsSNC-100 indeholder en ekstra stor integreret automatisk prøveudtager med 100 positioner, som er dækket med et gennemsigtigt låg.  Prøveudtageren kan dagligt analysere store mængder prøver i én batch Prøvestativet er aftageligt, og der bruges genanvendelige kvartsdigler til faste prøver, der vejer op til 3 g.  Prøverne føres ind i analysatoren via et unikt lodret prøveindføringssystem.  Asken fra prøven forbliver i diglen after analysen, og den tages ud af instrumentet, når du fjerne diglen. Derved undgår man, at asken ophober sig i forbrændingszonen, og derved mindsker man behovet for vedligeholdelse.

Der bruges forbrænding ved høj temperatur med Non Dispersive Infrared spektrometri (NDIR) til at analysere TOC, TEC og TIC.  Temperaturindstillingerne kan varieres, så man får den optimale forbrænding for forskellige prøvematricer, og så man kan analysere TEC.

Bestemmelse af TN/protein er baseret på DUMAS-metoden og detektion med termisk konduktivitet (TCD).  DUMAS-metoden er hurtig og sikker, og den er et godt alternativ til den gammeldags Kjeldahl-metode.

Man kan også analysere TIC ved at bruge automatisk forsuring og udrensning.
Instrumentet leveres med en moderne og fleksibel softwarepakke.

PrimacsMCS

TOC add-on module for Solid samples

PrimacsSERIES analysatorerne til kulstof / kvælstof er nu blevet udvidet med det nye PrimacsMCS add-on modul, så man kan analysere Total organisk kulstof (TOC) i faste materialer såsom jord, aflejringer og slam. PrimacsMCS kører sammen med FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof (væskeprøver), hvilket er et økonomisk koncept for miljølaboratorier til analyse af Total organisk kulstof i vandige prøver så vel som faste materialer og slam.

PrimacsMCS er forsynet med en dobbeltovn, så man kan foretage separate analyser af Total kulstof (TC) og Uorganisk kulstof (IC). Total kulstof bestemmes ved katalytisk oxidation af prøven ved 1100 °C, hvorved kulstoffet i prøven omdannes til CO2, som registreres af NDIR-detektoren i FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof. Uorganisk kulstof bestemmes ved forsuring af prøven i IC-reaktoren, hvorved det uorganiske kulstof i prøven omdannes til CO2. Den Windows-baserede PrimacsMCS software indsamler dataene og beregner prøvens TOC-koncentration ved subtraktion ( TC - IC = TOC).

PrimacsMCS analyserer TC, IC og TOC i et måleområde på 100 µg til 40 mg Total kulstof i prøver, der vejer op til 3 g. Da FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof har en IR-detektor, der automatisk skifter fra lavt til højt måleområde, giver kombinationen af FormacsSERIES analysatoren og PrimacsMCS add-on modulet miljølaboratorier et virkeligt godt værktøj til at analysere TOC lige fra lave ppb-koncentrationer i vandige prøver til %-koncentrationer i faste materialer. PrimacsMCS overholder internationale bestemmelser såsom EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 og US EPA 9060.

Typiske anvendelsesområder

Mad
Jord
Planter
Korn
Fast affald
Industriel kontrol
Proceskontrol
Slam
Aflejringer
...og mange andre