Sanseries analysator til kontinuerlig flowmåling (CFA)

San<sup>series</sup>

Oversigt

Sanseries analysatoren til automatiseret vådkemi også kaldet analysator til kontinuerlig flowmåling er skabt som et modulært system til at imødekomme behovet hos laboratorier, som kun behandler få prøver eller store mængder af prøver. På baggrund af teknikken kontinuerlig flowmåling (Continuous Flow Analysis (CFA)) kan man udføre op til 16 analytiske målinger på en enkelt prøve på én gang. Sanseries systemets ekstra skylleventiler og software gør, at man kan automatisere start, nedlukning, fortyndinger, gentagne kørsler, rengøring og lagring af rådata.


Skalar er førende på verdensplan inden for vådkemiteknologi og kan tilbyde over 300 gennemprøvede applikationer, der bruger forskellige kombinationer af automatiske fortyndinger, tilsætninger, blanding, opvarmning, dialyse, ekstraktioner, destillation, nedbrydning, faseseparation, hydrolyse, ionbytning/reduktion og mere. Skalar har udviklet en gennemprøvet systematisk tilgang til at levere et kvalitetssystem begyndende med komplette applikationer, der er baseret på kundeprøver, så man får den bedst mulige konfiguration, der passer til kundens behov og krav, uddannelse og installation af kvalificerede specialister og komplet applikations og service support.

Sanseriesanalysatoren:
Sancompact analysator   San++ analysator

 

Prøveudtagere

Skalars tilbyder mange forskellige Sanseries prøveudtagere, og der er en, der passer perfekt til ethvert rutinemæssige laboratorium og applikation, og det sparer operatøren tid og fejl. Med den unikke automatiske standardpræparation og fortynding udenfor måleområdet analyseres store mængder arbejde helt automatisk efter lukketid og uden, at der skal være en operatør til stede.

Skalars prøveudtagere giver den højeste grad af automatisering, der findes i dag med:

 • Automatiske kørsler før og efter fortynding
 • Fuldautomatisk standardpræparation
 • Direkte tilgang
 • Automatisk drift med flere måleområder
 • Indbygget skyllepumpe
 • Tilpassede prøvebeholdere og stativer
 • Automatisk stregkodelæser
 • Flere prøvesonder
 • Udvidet drift udenfor lukketid med automatisk start og nedlukning
 • Fuld analysatorstyring
1100/1150 prøveudtager
1150 Sampler SA1100 og SA1150 prøveudtagerne kan rumme op til 2 x 50 prøvepositioner med indbygget skyllepumpe. Man kan få 10 valgfri dedikerede standardpositioner til arbejdsnormaler. Derudover kan de blive udstyret med en ekstra nål til prøveoptagning med dobbeltnål og udvidede prøvepositioner (op til 100 positioner). Prøveudtagerne har direkte tilgang og er computerstyrede. SA1150 prøveudtageren er forlænget med en blød keypad som fungerer både i computertilstand og manuel kontroltilstand.
• 1050 prøveudtager
1050 Sampler Computerstyret ROZ-prøveudtager, 1050 serien, for op til 140 prøver med adskilte positioner for standarder og kvalitetskontrolprøver, indbygget skyllepumpe, valgfri automatisk fortyndingsstation til fortynding før og efter kørsel og automatisk standardpræparation med valgfri dobbelt prøveoptagning (SA1053) og valgfri omrører.
• 1074 prøveudtager
1074 Sampler Computerstyret XYZ prøveudtager,1074 serien, for 300 prøver, med adskilte positioner for standarder og kvalitetskontrolprøver, med beholdervolumen op til 35 ml. Indbygget skyllepumpe. Valgfri automatisk fortyndingsstation til fortynding før og efter kørsel og automatisk standardpræparation. Kan udvides med 2 til 4 nåle for samtidig prøveoptagning med forskellige matricer, med valgfri omrører og automatisk stregkodelæser, og man kan også få tilpassede stativer til prøvebeholdere med et større fodaftryk til mere end 300 prøver.
1075 prøveudtager
1075 Sampler Den automatiske prøveudtager SA1075 med direkte tilgang har som standard 576 prøvepositioner, fordelt på 6 stativer med 96 prøver i hvert. Derudover kan man få 26 positioner i en særskilt bakke til arbejdsnormaler, kvalitetskontrolprøver og prøver til at måle afvigelse, med beholdervolumen på 35 ml. Kan udvides med 2 til 4 nåle for samtidig prøveoptagning med forskellige matricer. Valgfri automatisk fortyndingsstation til automatisk fortynding før og efter kørsel og automatisk standardpræparation.

Kemienhed

Kemienhedens enestående koncept har bevist, hvor godt den virker i hundredvis af applikationer. Den er bekvem for operatøren og har et minimum af rutinemæssig vedligeholdelse. De seneste udviklinger inden for kontinuerlig flowmåling (CFA) er bygget ind i kemimodulerne.
Analysatorens throughput afhænger af hvilken applikation, det drejer sig om og kan svinge fra 25 til 120 analyser i timen. Komplekse manipulationer såsom automatisk destillation, in-line UV-nedbrydning, ekstraktion etc. er indbygget i kemimodulet.

 • Basen af pumpekassen har en dobbeltkurve med 2 x 16 pumpepositioner, så man er sikker på præcis pumpning af væske.
 • Basen af pumpekassen er opdelt i to for et koncept med 2 x 2 kanaler.
 • Kontrolleret synkroniseret 10-kanals luftinjektion med særskilt indbygget kompressor for øget flowstabilitet og hurtig start.
 • Let adgang til kemimoduler med fleksible, ultralave overførselsforbindelser mellem dialysatorer, reaktorer, spoler, flowceller og andre komponenter.
 • Lækagedetektion.
 • Pumperør med lang holdbarhed og tre farvekodede clips.
 • Manuel betjening og automatiske softwarestyrede skylleventiler til let automatisk start og drift om natten.

Kemienheden er kompakt og let at håndtere. Den huser op til 5 kemipatroner med indbygget robust doseringspumpe og luftinjektionssystem, op til 5 let udskiftelige moduler med indbyggede fotometriske detektorer og 5 særskilte affaldsbeholdere.

Detektorer

Skalars Sanseries detektorer omfatter digitale kolorimetriske detektorer med to kanaler, den enestående matrix-korrektion detektor med automatisk baggrundskorrektion for specifikke prøvematricer men omfatter også detektorer for IR, UV, fluorimetri, ISE, flammefotometri, pH-meter, densitetsmålere etc. Skalars mange detektorer inkluderer alle de detektorer, der er nødvendige for de hundredvis af felttestede Skalar SFA-applikationer, der findes i dag.

Særlige funktioner ved detektorerne i Sanseries analysatoren til kontinuerlig flowmåling (CFA) er:

 • Kompakt design og software-styrbar
 • Muliggør implementering af "bubble gating"
 • Let adgang og ingen justering af robuste flowceller
 • Øget stabilitet, følsomhed og autoskalering af digitale detektorer
 • Automatisk korrektion af matrix og blindprøver.
 • Bredt lineært måleområde

Software

Windows® softwarepakken Sanseries FlowAccess™ V3 dataopsamling styrer hele analysatoren med automatisk start og nedlukning, styring af hardwarefunktioner, detektor autoskalering, prøvefortynding før og efter kørsel, resultatberegning og statistik. 1 til 16 kanaler med flere prøveudtagere og flere nåle håndteres samtidigt. Hver slags kemi kan grupperes efter analyse. Pga. den grafiske brugergrænseflade, GUI, er pakken yderst brugervenlig og let at betjene og vil være let at integrere ind i et netværk.

Værd at fremhæve:

Bordguide
Redskabet “Bordguide” kan bruges til let og hurtigt at udfylde en komplet tabel med antal prøver med et standard layout. Bordets struktur og felter kan tilpasses ved at følge guiden. Man kan definere værdier for afvigelse/vask, kalibreringsstandarder og CLP-intervaller for prøverne. Den endelige analysetabel laves automatisk ved at tilføje det total antal prøver. Prøvetabellen vil blive vist, og for hver type prøve findes der et redigerbart felt til brugerkommentarer, hvis det skulle være nødvendigt. Tabellen kan også eksporteres til en ASCII/Excel fil. Antallet af prøver kan også blive importeret fra en LIMS fil eller ASCII/Excel.

Fortyndinger
FlowAccess™ V3 inkluderer funktionen for automatisk præparation af fortyndinger før og efter kørsel med udvidede indstillinger. Faktorerne for fortynding før og efter kørsel kan defineres af brugeren pr. kemiparameter. Avancerede indstillinger for automatiske fortyndinger efter kørsel fås som en serie med fortyndinger efter kørsel, hvor brugeren kan definere det maksimale antal gange en fortyndet prøve skal genfortyndes og genanalyseres.

Realtid
Under analysen kan man se alle toppene enten hver kanal for sig i detaljer eller flere kanaler på samme tid, op til 16, i en enkelt skærmvisning. Markering af toppe, prøve-ID og beregnede resultater vises i realtid. Man kan få avanceret diagnostik af toppe. Resultater i realtid beregnes efter kalibreringskurve af første eller anden orden i henhold til ISO 8466 eller tredje orden og invers logaritme for ionselektive elektroder.

Contract Laboratory Program (CLP)
Softwaren overholder CLP-protokoller, hvilket sikrer nøjagtighed og præcision af analytiske resultater. CLP-protokollen gør det muligt for Sanseries systemet at handle automatisk, hvis grænserne for kvalitetskontrol og CLP overskrides. Disse grænser for kvalitetskontrol og CLP er brugerdefinerbare og skal indstilles individuelt for hver parameter. Generelt er de følgende CLP-prøver defineret: Initial Calibration Verification (ICV), Continuing Calibration Verification (CCV), Laboratory Control Sample (LCS), Spike Recovery (SR) etc. Når en CLP-prøve beregnes som værende udenfor de indstillede grænser, vil analysatoren udføre den nødvendige handling. Det er muligt at definere op til fire handlinger. For ICV f.eks. vil det være: Genkør ICV, Genkør standarder, Afbryd kørsel og vis beskeder og Fortsæt kørsel og marker resultater

Valgfrie add-on softwareprogrammer:

QAccess™
For individuelle kørsler er statistiske oplysninger standard i FlowAccess™. Flowdiagrammer viser de data, der blev analyseret for kvalitetskontrolprøver sammenlignet med de forudindstillede grænser og korrektionsdata for baseline og følsomhedsafvigelse, samtidigt med at analysen er i gang. For data som er hentet over en længere periode kan man vælge at få det særskilte softwareprogram QAccess™.
Dette program muliggør statistisk evaluering af f.eks. korrelationskoefficienter, afvigelser, vaske, flere kvalitetskontroller med oplysninger for residual standardafvigelse, relativ standardafvigelse, detektionsgrænser og bestemmelsesgrænser og flere specifikke CFA-parametre.

FlowReport™
FlowReport™ er et stærkt rapporteringsværktøj, som genererer skræddersyede rapporter med resultater fra FlowAccess™. Disse rapporter muliggør skræddersyede opstillinger med forskellige konfigurationer for data og grafik. Softwaren gør det muligt at generere rapporter hurtigt og let. Designmulighederne er omfattende. En rapport består af fire dele: Metoder, resultater, realtid og kalibreringskurve, som skal sættes op hver for sig. Alle dele af en skræddersyet rapport kan ses, udskrives og eksporteres som en ASCII/Excel fil eller i billedformat.

Typiske anvendelsesområder

Skalars Sanseries analysatorer bruges verden over til hundredvis af forskellige anvendelsesområder. De har i årtier været en pålidelig "arbejdshest" for mange rutinemæssige laboratorier til at analysere vand, jord, gødning, detergenter, tobak, farmaka, mad og drikkevarer såsom øl, vin, mælk etc. Skalars metoder overholder standard metoder hvor muligt, såsom EPA, ISO, AOAC, Standard Methods, EBC, NEN, etc., etc. og de bliver testet i vores veludstyrede applikationslaboratorium. Skalars Sanseries analysatorer er forsynet med en detaljeret beskrivelse af den anvendte metode, procedure til at lave reagenserne, et flowdiagram og andre oplysninger, der måtte være nødvendige for at køre en bestemt applikation uden problemer i mange år.

Antallet af mulige applikationer for kontinuerlig flowmåling er nærmest uendeligt. De mest populære anføres nedenfor:

Acetaldehyd Densitet Kvælstof (TKN)
Eddikesyre Diacetyl Opløst organisk kulstof
Total surhed Digoxin Penicillin
Total alkalinitet Enzymaktivitet Perborat
Aluminium Ethanol pH
Aminosyrer Fluorid Phenol
Fri aminokvælstof Formaldehyd Total UV-nedbrydeligt fosfat
Ammoniak Myresyre Fosfat (ortho/total)
Amylase Fruktose Polyphenoler
Amylose Galaktose Kalium
Anioniske overfladeaktive stoffer Glukose Total UV-nedbrydeligt kvælstof
Ascorbinsyre L-glutaminsyre Protein
Benzoesyre Glycerol Pyruvat
Total bikarbonat Total hårdhed Reducerende sukker
Bitterhed Hydrazin Riboflavin
Bor Svovlbrinte Silikat
Bromid Hydroxymethylfurfural Natrium
Koffein Hydroxyprolin Sorbitol
Calcium Jod Stivelse
Calcium pantothenat Jern Sukrose
Kulhydrat L-D-mælkesyre Sulfat
Kulstof Laktose Sulfit
Citronsyre Magnesium Svovldioxid (fri/total)
Chlorid L-maleinsyre Vinsyre
Chlorin Maltose Thiamin
Kolesterol Mangan Urinstof
Hæmning af cholinesterase Methanol Flygtige syrer
Krom Methanamin Zink
Kobolt Niacinamid og mange flere...
Farve Nikkel  
Kobber Nikotinsyre  
Kreatin Nitrat  
Cyanid Nitrit  

Del denne side!

Understøttede anvendelsesfelter og parametre