BluVision™ Diskret analysator - Automatisering af grundlæggende kolorimetriske parametre kommer snart…

BluVision™

Oversigt

Skalar vil lancere en ny automatiseringsteknologi, den diskrete analysator BluVisionTM , til analyse af grundlæggende kolorimetriske parametre.

BluVisionTM er specielt beregnet til miljølaboratorier, som analyserer en lang række prøvetyper og matricer. Skalars diskrete analysator automatiserer pipettering af prøver og reagenser i kuvetterne og blander, opvarmer og måler reaktionsproduktet.

 

Den diskrete analysator BluVisionTM er et komplement til vores produktudvalg for automatisering af kolorimetrisk analyse. Udvalget består i forvejen af den kontinuerlige flowanalysator San++ og robotanalysatoren SP2000 til testsæt.

Drift

BluVision har 100 prøvepositioner fordelt på 5 stativer med 20 prøver hver. Prøvevolumen spænder fra 3,5 ml til 10 ml. For reagenser, (stam-)standarder og kvalitetskontrol har analysatoren 30 positioner med en volumen på op til 50 ml. Stativerne med prøver og reagenser kan afkøles, mens analysen kører.

Analysatoren er udstyret med en kuvettebakke med 160 testpositioner. Kuvetteblokkene sættes automatisk på kuvettebakken via et automatisk isætningssystem.  Det automatiske isætningssystem rummer yderligere kuvetteblokke, så der kan køres i alt 640 tests uden operatørindgreb. Kuvettebakken er temperaturkontrolleret.

Kuvetteblokkene er til engangsbrug, så intet overføres imellem prøverne. Brugte kuvetteblokke opbevares i en affaldsbeholder, så man kan fjerne dem på en sikker måde efter analysen. Hvis der bruges giftige kemikalier, kan kuvetteblokkene bortskaffes særskilt, så resten af affaldet ikke kontamineres.                                                                                                                                                                                                         

Instrumentet bruger én nål til at fylde prøver og reagenser i kuvetterne. Nålen kan forvarme prøver og reagenser, før de fyldes i. Der bruges en højpræcisionspumpe med lang brugstid til at pipettere prøver og reagenser.

BluVision-analysatorens detektor er udstyret med en halogen lyskilde og et filterhjul med 8 filtre af forskellig bølgelængde. BluVision er derfor i stand til at køre op til 8 forskellige parametre på én gang uden operatørindgreb. Det er let at skifte filter for de forskellige parametre.

Kuvetten har en optisk stilængde på 15 mm, hvilket muliggør nøjagtig detektion af et lavt ppb-niveau.

BluVision er en ægte automatisk analysator, som man kan gå væk fra, og den laver kalibreringer fra stamopløsninger, fortynder automatisk prøver, der er ud over måleområdet, eller genanalyserer prøver, alt sammen i én kørsel.

Software

Den diskret analysator BluVisionTM er fuldt computerstyret. Instrumentet har en integreret berøringsskærm, som viser alle relevante instrumentoplysninger såsom analysatorstatus af og temperatur på kuvette- og prøvebakkerne Derudover kan man udføre en række opgaver fra denne skærm, såsom at isætte kuvetteblokke, skifte filter etc.

Analysatoren bruger den omfattende softwarepakke DiscreteAccessTM til analysekørsel, dataindsamling og beregninger, og denne softwarepakke overholder alle nuværende laboratoriekrav. En let anvendelig brugergrænseflade gør, at operatøren kan starte analysatoren i løbet af få sekunder. Analysekørsel kan sættes op pr. batch eller som direkte tilgang. For hver prøve indtaster brugeren prøvernes ID-numre eller henter dem fra LIMS. Derefter vælger man de ønskede analytiske parametre, der skal analyseres, og man starter analysatoren.

Analysatoren forfortynder automatisk prøver, eller hvis en prøve går ud over måleområdet under analysen, vil prøven automatisk blive kørt igen inden for et andet analytisk måleområde, eller den vil blive kørt igen efter automatisk efterfortynding.

Der findes omfattende protokoller for kvalitetskontrol, såsom CLP og 21 CFR, del 11, som inkluderer password-beskyttelse, dataintegritet, datasikkerhed og revisionsspor. Man kan udskrive de endelige resultater ved at bruge et brugerdefinerbart rapportformat, eller de kan eksporteres til LIMS for videre databehandling.

Typiske anvendelsesområder

BluVisionTM er ideel til at analysere mange forskellige kolorimetriske analyser på en række prøvetyper og matricer, som findes i det moderne miljølaboratorium. Typiske anvendelsesområder for BluVision er for eksempel drikkevand, spildevand, grundvand og overfladevand.

Parametrene inkluderer:

Alkalinitet Chlorid Magnesium Phenoler
Aluminium Krom VI Nitrat+Nitrit Silikat
Ammoniak Cyanid Nitrit Sulfat
Calcium Jern Orthophosphat Total hårdhed

Vore applikationer overholder lovgivningsmæssige organers krav såsom ISO, EPA, Standard Methods for vand og spildevand.