FormacsSERIES Analysatorer til Total organisk kulstof (TOC) og Total kvælstof (TN)

Formacs<sup>SERIES</sup>

Oversigt

Formacs SERIES analysatorerne til Total organisk kulstof / Total kvælstof er den perfekte løsning, når man skal bruge hurtige og pålidelige tests for kulstof og/eller kvælstof i prøver fra en lang række naturlige, beboelses- og industrikilder. Der findes en række analysatorer, der bruger højtemperaturforbrænding eller metoden med UV-fremmet persulfatnedbrydning.

FormacsHT

Højtemperatur analysator til Total organisk kulstof

FormacsHT højtemperatur katalytiske forbrændingssystem til Total organisk kulstof har et alsidigt modulært design og er glimrende til at analysere Total kulstof (TC), Total uorganisk kulstof (TIC), Total organisk kulstof (TOC), Opløst organisk kulstof (DOC) og Ikke-afblæseligt organisk kulstof (NPOC). Designet blev udviklet, så det passer til de nyeste kundekrav og lader dig bestemme TOC i rent vand såsom farmaceutisk vand og drikkevand, men det fungerer lige så godt til at analysere affalds-, overflade-, havvands- og jordekstrakter.

Analysatoren til Total organisk kulstof kan anvendes som en enkeltstående analysator, hvor prøver og standardopløsninger indføres direkte gennem en drejelig septum-fri injektionsport og bliver analyseret for TC og TIC. Til et større antal prøver kan man få en valgfri automatisk prøveudtager med direkte tilgang, som giver fuldstændig automatisering af TOC-bestemmelsen. Den automatiske prøveudtager kan fås med forskellige karruseller til hætteglas med forskellig volumen. Forbehandlingen af prøver til bestemmelse af NPOC kontrolleres helt af styreprogrammet, og operatøren kan sætte den i den foretrukne tilstand. Man kan opsætte instrumentet med dobbeltnåle til at forsure og rense den efterfølgende prøve, samtidigt med at man analyserer den nuværende prøve, hvilket sparer kostbar analysetid.

FormacsHT-I

FormacsHT-I TOC/TN analysatorer leverer hurtig og pålidelig analyse af Total organisk kulstof (TOC) og Total kvælstof (TN) i væskeprøver ved direkte prøveinjektion i en højtemperatur katalytisk forbrændingsovn. Apparaterne er specielt designet til partikelholdige prøver (suspensioner) men kan analysere koncentrationen af kvælstof- og/eller kulstoffraktionerne fra forskellige andre prøvermatricer.

FormacsTN

Analysator til Total kvælstof

FormacsTN analysatoren bruger en ND25 Total kvælstof detektor til at analysere Total kvælstof (TN). Total kvælstof kan måles inden for et måleområde fra lave ppb-niveauer til høje ppm-niveauer med stor nøjagtighed og kort analysetid ved at buge detektion af kemiluminescens (CLD).

Prøven injiceres ind i højtemperaturovnen, hvor den forbrændes katalytisk ved 850 °C. Det kemisk bundne kvælstof omdannes til nitrogenmonoxid ved oxidativ pyrolyse, og det måles ved CLD. FormacsTN analysatoren er også et enestående rentabelt og mere sikkert alternativ til analyse af Total Kjeldahl kvælstof (TKN) via en integreret NN-reaktor som analyserer NO3 + NO2 (NN). TKN-værdien bestemmes i to trin, dvs. analyse af TN og analyse af NN via kemisk reduktion, hvorved NO3 og NOreduceres til nitrogenmonoxid (NO) og bliver detekteret via CLD detektion. TKN-værdien findes automatisk ved subtraktion: TKN = TN - NN. Denne enestående alternative metode til at analysere TKN er meget hurtig (5 min.), og man behøver ikke bruge farlige fordøjelsessyrer.

FormacsHT/TN

FormacsHT analysator til Total organisk kulstof kan også kombinere automatisering af  TOC, TN og TKN i ét system ved at udvide systemet med en Total kvælstof detektor (ND25). Hvis du vil have udførlige oplysninger om måling af TOC og TN/TKN bedes du læse beskrivelsen af FormacsHT og FormacsTN.

PrimacsMCS Add-on

TOC add-on modul til faste prøver

FormacsSERIES analysatorerne til Total organisk kulstof / Total kvælstof er nu blevet udvidet med det nye PrimacsMCS add-on modul til at analysere Total organisk kulstof  (TOC) i faste materialer såsom jord, aflejringer og slam. PrimacsMCS kører sammen med FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof (væskeprøver), hvilket er et økonomisk koncept for miljølaboratorier til analyse af Total organisk kulstof i både vandige prøver og faste materialer.

PrimacsMCS er designet med en dobbeltovn, så man kan foretage separate analyser af Total kulstof TC) og Uorganisk kulstof (IC). Total kulstof bestemmes ved katalytisk oxidation af prøven ved 1100 °C, hvorved kulstoffet i prøven omdannes til CO2, som detekteres af NDIR-detektoren i FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof. Uorganisk kulstof bestemmes ved forsuring af prøven i IC-reaktoren, hvorved det uorganiske kulstof i prøven omdannes til CO2. Den Windows-baserede PrimacsMCS software indsamler dataene og beregner prøvens TOC-koncentration ved subtraktion ( TC - IC = TOC). PrimacsMCS analyserer TC, IC og TOC inden for et måleområde på 100 µg til 40 mg Total kulstof i prøver, der vejer op til 3 g. Da FormacsSERIES analysatoren til Total organisk kulstof har en IR-detektor, der automatisk skifter fra lavt til højt måleområde, giver kombinationen af FormacsSERIES analysatoren og PrimacsMCS add-on modulet miljølaboratorier et virkeligt godt værktøj til at analysere TOC lige fra lave ppb-koncentrationer i vandige prøver til %-koncentrationer i faste materialer. PrimacsMCS overholder internationale bestemmelser såsom EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 og US EPA 9060.

Software

FormacsHT/TN analysator til TOC/TN styres af HTAccess™ V3. Denne intuitive og fleksible softwarepakke bruges til dataopsamling og instrumentstyring. Den indeholder letanvendelige skabeloner til rutinemæssig analyse, flerpunkts regression, automatisk ekskludering af resultater, genberegning, statistik etc.
Der findes omfattede protokoller for kvalitetskontrol, såsom CLP og 21 CFR, del 11, som inkluderer password beskyttelse og revisionsspor. Man kan udskrive de endelige resultater ved at bruge et brugerdefineret rapportformat, eller de kan eksporteres til LIMS til videre databehandling.

Nye funktioner  HTAccess™ V3

  • Mulighed for at åbne flere analysekørsler
  • Alle oplysninger om en prøve i en enkelt visning
  • Mulighed for at bruge kvalitetsprøver og lave kvalitetskontroldiagrammer
  • Overholder Contract Laboratory Protocol (CLP)
  • Brugerdefinerbare koncentrationsgrænser for de forskellige CLP-prøver og de krævede handlinger (op til 4)
  • Mulighed for at eksportere resultater under selve analysen
  • Kompatibel med Windows 7
  • Fjernovervågning af signaler

Typiske anvendelsesområder

Bruges til:

Drikkevand
Kølevand
Overfladevand
Grundvand
Spildevand
Farmaka
Industriel kontrol
Procesvand
Havvand
 

og mange andre