Vilkår og betingelser

Brugsbegrænsninger

Dette websted ejes og drives af Skalar Analytical BV, og det indeholder oplysninger, som er beskyttet af internationale love om ophavsrettigheder og varemærker. Du må ikke på nogen måde modificere, kopiere, reproducere, genudgive, overføre, skrive, sende eller distribuere materiale fra dette websted uden tilladelse fra Skalar Analytical. Du må hente materiale fra dette websted til personlig, ikke-kommercielt brug, forudsat at du overholder alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om navnebeskyttelse. Tilhørende tekst, fotografisk, grafisk, audio og/eller videomateriale må ikke udgives, sendes, omskrives til udsendelse eller udgivelse eller redistribution direkte eller indirekte i noget som helst medium.

Links til andre websteder

Links til tredjemands websteder på dette websted gives kun for at hjælpe dig. Hvis du bruger disse links, forlader du dette websted. Skalar Analytical BV har ikke gennemgået alle tredjemands websteder og har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for deres websteder eller deres indhold. Så Skalar Analytical BV støtter dem ikke og udtaler sig ikke om dem eller om oplysninger, software eller andre produkter eller materialer, der findes der, eller andre resultater, som man kan opnå ved at bruge dem. Hvis du beslutter dig for at gå ind på et af tredjemands websteder via links på vores websted, gør du det på egen risiko.

Du er også indforstået med, at Skalar Analytical BV ikke kan garantere, at filer, der kan hentes via webstedet, er eller vil være fri for infektion eller viruser, orme, trojanske heste eller anden kode, som udviser kontaminerrende eller destruktive egenskaber. Du har ansvaret for at implementere passende procedurer og kontrolpunkter, som passer til dine særlige krav ang. nøjagtigheden af data input og output og for at have en måde udenfor dette websted til at gendanne tabt data.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om Skalar Analytical BV har bestræbt sig på at give præcise oplysninger på dette websted, er Skalar Analytical BV ikke ansvarlig for, at de oplysninger, meninger eller andre udsagn, der vises eller distribueres på dette sted, er nøjagtige. Skalar Analytical BV kan ændre de nævnte programmer eller produkter når som helst og uden varsel. Anførsel af produkter eller services, der ikke er fra Skalar Analytical BV, er kun til information og udgør hverken støtte eller anbefaling.